Chantal van Ruler

A real woman

“You are a real woman” I heard from a man yesterday. He explained that he experiences many women who want to be “saved” and where the man is the savior in many cases. A real woman is therefore someone who can handle herself, a woman who knows her shadow and her light, a woman who …

A real woman Lees meer »

Een echte vrouw

“Jij bent een echte vrouw” hoorde ik van een man gisteren. Hij legde uit dat hij veel vrouwen ervaart die ‘gered’ willen worden en waar de man de redder is in veel gevallen. Een echte vrouw is dan ook iemand die zichzelf aan kan, een vrouw die haar schaduw kent en haar licht, een vrouw …

Een echte vrouw Lees meer »

Masculine energy versus feminine energy

Masculine energy and feminine energy I have been reading about this for years, learning from people who have knowledge of this… Masculine energy is that of giving, action, leading, penetrating (life). Where feminine energy stands for receiving, surrender and softness. It is logical that women contain more feminine energy and men have more masculine energy …

Masculine energy versus feminine energy Lees meer »

Mannelijke energie versus vrouwelijke energie

Mannelijke energie en vrouwelijke energie Al jaren lees ik hierover, leer ik bij van mensen die hier kennis van hebben…  Mannelijke energie is dat van geven, actie, leiden, (het leven) penetreren. Waar vrouwelijke energie staat voor ontvangen, overgave en zachtheid. Logisch is het van nature uit dat vrouwen meer vrouwelijke energie bevatten en mannen meer …

Mannelijke energie versus vrouwelijke energie Lees meer »

Vrouw zijn

Vrouw zijn; wat een ander beeld had ik daar vroeger bij dan nu. Vrouw zijn vond ik vroeger ingewikkeld; hormonen, ‘ongesteld’ zijn, net iets minder presteren dan mannen in sport. Ook de maatschappelijke verwachtingen nastreven; aantrekkelijk zijn voor anderen, wimpertjes, nageltjes etc. Nu heb ik een heel ander beeld gekregen de afgelopen jaren. Door aandacht …

Vrouw zijn Lees meer »

0